Opatrzność Boża

 

     

nie zawiedzie nigdy tych,

 

którzy Jej zaufali.

 

 

 

 

 

 

Witamy na stronie D P S prowadzonego przez

Siostry Opatrzności Bożej.

 

 

 

   

 

„Warto służyć każdemu człowiekowi
i dla każdego warto się poświęcić.
Miłość świadczona innym
jest największym dobrodziejstwem dla nas samych,którzy zdobywamy się na okazywanie miłości”  

Stefan Kardynał Wyszyński

 

 

    

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Wielkiej Wsi prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Nasza Matka Założycielka Sługa Boża Antonina Mirska jako dobry wychowawca zakładając domy dla dzieci osieroconych i zaniedbanych moralnie zawsze uczyła stawania się człowiekiem. Wszelkimi siłami starała się o to, by dzieci czuły się tu jak w rodzinnym domu i tego wymagała od swoich Sióstr. Nieustannie okazywała im ciepłe i czułe serce matki. Była wytrwała w dobrze spełnianej pracy, z przekonaniem, że jej wysiłek nie jest bezużyteczny w oczach Pana. 

 

  

 

 

     Idąc śladami Matki Założycielki w służbie chorym i najbiedniejszym 1 września 1958 roku do Wielkiej Wsi nieopodal Poznania przyjechały nasze siostry podejmując tu pracę i czynią to do dzisiaj. Jest ona szczególnym wymiarem służby najbardziej potrzebującym pomocy. Nasza placówka jest miejscem pobytu osób, które z różnych powodów są pozbawione możliwości zamieszkania w domu rodzinnym, wśród bliskich.

 

 

 

    Głównym zadaniem DPS - u  jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków odpowiadających godności człowieka. Zadania te są wypełniane w duchu chrześcijańskim i zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Dom stara się funkcjonować dla dobra jego mieszkańców i tych wszystkich, którzy powierzają personelowi opiekę nad swoimi bliskimi. Staramy się każdą mieszkankę traktować indywidualnie i podmiotowo.

      

 

 

 

 

      W służbie drugiemu człowiekowi kierujemy się takimi wartościami, jak godność osoby, by podopieczne czuły się tu dobrze, wiedziały, że są kochane,  zauważone, potrzebne, ważne, chciane, akceptowane. Na co dzień trwa tutaj praca sióstr i pracowników świeckich – zespołu ludzi oddanych i wrażliwych na los osób niepełnosprawnych, kochających swoją pracę i chętnych do niesienia pomocy w każdej sytuacji.

   

  

 

   Dom funkcjonuje na zasadzie grup – rodzinek. Na jego terenie istnieje 5 grup rozwojowych. Każda z nich jest autonomiczna i liczy od 9 do 15 osób. Mieszkanki przebywające w grupach są w różnym wieku. Zróżnicowanie to korzystnie wpływa na zaspokojenie ich potrzeb oraz przybliża w swej strukturze rodzinę. Świadczone w naszym Domu usługi dostosowane są do potrzeb wynikających ze stopnia niepełno- sprawności  podopiecznych.

           

 

 

 

 

 

 

   Z obsługą mieszkanek najbardziej związani są pracownicy działu opiekuńczo – tera- peutycznego i medyczno – rehabilitacyjnego, którzy ściśle ze sobą współpracują, dążąc do pełnego zaspokojenia potrzeb mieszkanek. Dużym wsparciem służą też pracownicy innych działów, którzy zapewniają podopiecznym bezpieczeństwo, wygodę, odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju, pomoc w zaspokajaniu ich potrzeb. Przez ofiarne, wspólne działania wszystkich – praca przynosi pozytywne wyniki.

  

 

"Spotkanie z chorymi zawsze niesie ze sobą głębokie wzruszenie, wzruszenie wręcz niewyrażalne. Ale nie jest to tylko ludzkie wzruszenie, wzruszenie cierpieniem człowieka. Jest to wzruszenie chrześcijańskie, ewangeliczne - powiedziałbym: wręcz mistyczne. W cierpieniu udziela nam się niejako tajemnica Odkupienia, staje się w szczególny sposób obecna wśród nas, widzialna i dotykalna. Ci cierpiący,  są jakimś szczególnym przedłużeniem cierpiącego Chrystusa".

                                                                              Jan Paweł II Częstochowa 18.06.1983 roku

 

 

Opatrzności Boża, która jako Matka najtroskliwsza zaspokajasz na każdy dzień wszystkie potrzeby swych dzieci – kocham Cię,

powierzam się Tobie.

Panie, wychwalamy Opatrzność Twą Świętą i ufamy Tobie.  

 

 

Z życia wzięte